Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Bezpečný dom a bezpečné pracovisko

PRÍNOS INŠTALÁCIÍ

 • Posilňuje pocit bezpečia občanov
 • Znižuje výskyt majetkovej kriminality

KOMU JE BEZPEČNÝ DOM A BEZPEČNÉ PARKOVISKO URČENÉ

 • Majiteľom činžiakových a panelových domov
 • Nájomcom bytov v činžiakových a panelových domoch
 • Majiteľom rodinných domov
 • Majiteľom motorových vozidiel

AKO ZABEZPEČIT D0M

 • Inštaláciou mechanických zabezpečovacích prostriedkov – zámky, dvere, mreže, fólie
 • Použitím elektronických zariadení
 • EZS s prenosom poplachu na pulty centralizovanej ochrany
 • Kamerový systém - CCTV

Mechanické zabezpečovacie prostriedky
Pre vytvorenie Bezpečného domu je vhodné z mechanických prostriedkov inštalovať

 • masívne mechanické zabezpečovacie prostriedky: (bezpečnostné) vstupné dvere na zámok, s vložkou a štítom, ktoré sú odolné proti vypáčeniu, rozlomeniu, odvŕtaniu, prekopnutiu a vysadeniu (obdobne zabezpečiť i ďalšie stavebné otvory, hlavne menej viditeľné a menej často používané - zadné dvere, pivničné okienka, a pod.)
 • bezpečnostná okenná fólia
 • bezpečnostné mreže

Elektronické zariadenie - EZS
K zaisteniu domu prispeje inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému EZS, ktorý je možné zložiť z nasledujúcich častí:

 • magnetické snímače na dvere
 • priestorové detektory – strážia vnútorné priestory bytu
 • ovládacia čipová čítačka
 • detektory rozbitia skla
 • požiarne detektory
 • sirény - majú psychologický vplyv na páchateľa
 • GSM a telefónne hlásiče
 • riadiace zbernice, ústredne a prenos poplachových signálov na pult centralizovanej ochrany

Elektronické zariadenie – kamerový systém - CCTV

 • k veľmi významným prvkom zabezpečenia domu patria kamery
 • kamera - so signálom zavedeným do STA, resp. káblovej televízie
 • kamera umožní priebežné monitorovanie domu a zvýši pravdepodobnosť podchytenia podozrivého jednania

BEZPEČNÉ PARKOVISKO

 • Bezpečné parkovisko je možné vytvoriť nasledujúcim spôsobom
 • sanácia povrchu – kladenie živičného, asfaltového alebo betónového povrchu, vrátane drenáží
 • výstavba bezpečnostného oplotenia – základy stĺpov, stĺpy, plot
 • automatizácia vjazdu a výjazdu prostredníctvom závor a parkovacích automatov

Pletivo BASTILLE

 • spájkované robustné pletivo, výšky od 1,05 m až do 2,5m
 • husté obdĺžnikové oká a tŕne v hornom okraji pletiva
 • zdvojené horizontálne drôty, rozmiestnené v pravidelných intervaloch, zlepšujú tuhosť plochy plotu
 • stĺpiky UNIVERS
 • úroveň bezpečnosti sa zvýši montážou žiletkového drôtu na tzv. bavolet – vyklonené nadstavce (zvislé, jedno alebo dvojramenné) Závora fy CAME a parkovací automat Accent
 • cestná závora s ovládacou automatikou
 • plne automatizovaná závora
 • systém je modulový – dodáva sa iba to, čo je skutočne potrebné
 • istenie
  - infralúčom
  - mechanické, rameno je opatrené plastovými nárazníkmi
  - elektronické – ak závora zistí prekážku tak zastaví svoj pohyb
 • ovládanie
  - pomocou parkovacieho automatu
  - pomocou tlačidiel
  - rádiové, pomocou miniatúrneho vysielača
  - ovládanie pomocou čítačiek
 • elektromechanizmy sú väčšinou v zavretej polohe i bez elektrického prúdu
 • závoru – dlhú od 4 do 6m – je možné v prípade potreby zálohovať akumulátorom

PRÍNOS ZABEZPEČENÉHO DOMU A PARKOVISKA

 • zvýšenie ochrany majetku a osôb
 • zlepšenie bezpečnostnej situácie v mieste bydliska
 • zníženie pravdepodobnosti vykrádania a krádeže motorových vozidiel
 • ktokoľvek z nájomníkov či majiteľov bytov môže priebežne monitorovať obytný dom a parkovisko – vysoká pravdepodobnosť vypátrania páchateľov priestupkov a trestných činov
 • zvýšenie pravdepodobnosti podchytenia podozrivého jednania v samotnom počiatku a jeho dokumentácia

PODPORA PRODUKTOV, ZÁKAZNÍKOV, SERVIS FY SK – SPIN s.r.o.

 • Konzultácia a poradenstvo - výsledná bezpečnosť objektu je daná bezpečnosťou najslabšieho článku
 • Kompletný návrh, projekcia a realizácia systému zabezpečeného domu a parkoviska, vrátane nadväznosti na ďalšie riadiace systémy
 • Zaistenie kompletného servisu inštalovaných systémov formou servisných a pravidelných prehliadok

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty