Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Politika firmy EMS

Organizácia si stanovuje environmentálnu politiku, s ktorou sú preukázateľne zoznámení všetci zamestnanci, oboznámia sa s ňou všetky osoby, ktoré pracujú pre organizáciu alebo v jej priestoroch, a je dostupná pre verejnosť v mieste sídla firmy a na internete.
Environmentálna politika

  • Trvale zlepšovať svoj environmentálny profil.
  • Prevádzať svoju činnosť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, atď.) v oblasti ochrany životného prostredia a kontrolovať ich plnenie.
  • Predchádzať, obmedzovať a znižovať environmentálnu záťaž vo všetkých zložkách životného prostredia.
  • Efektívne hospodáriť s obnoviteľnými i neobnoviteľnými prírodnými zdrojmi.
  • Zaviesť, udržovať a zlepšovať certifikovaný systém environmentálneho manažmentu (EMS) a prevádzať opatrenia nevyhnutné k naplňovaniu aktuálnej environmentálnej politiky.
  • Prehlbovať povedomie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia so zreteľom na ich konkrétnu činnosť.
  • Vyžadovať od dodávateľov, aby rešpektovali zásady tejto environmentálnej politiky a aby sa pri svojej činnosti správali šetrne k životnému prostrediu.
  • Dostatočne komunikovať so zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životného prostredia.
Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty