Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Mestské kamerové dohliadacie systémy (MKDS)

MKDS – účinný prostriedok pri dohľade nad verejným poriadkom a pri predchádzaní pouličnej trestnej činnosti a priestupkom.

PRÍNOS INŠTALOVANÉHO ZARIADENIA

 • MKDS je stále požadovanejším modelom zdokonalenia zabezpečenia, ponúkajúci celú radu možností využitia
 • MKDS je účinným prostriedkom situačnej prevencie kriminality, ktorá vedie k sťažovaniu podmienok pre páchanie trestnej činnosti
 • MKDS vedie k významnému zvyšovaniu miery objasnenosti trestných činov a k zabezpečovaniu majetku a zdravia občanov v problémových častiach miest
 • MKDS svojím trvalým dohľadom vedie k zvýšeniu pravdepodobnosti dolapenia páchateľov priestupkov a trestných činov

KOMU JE MKDS URČENÝ

 • MKDS sú určené predovšetkým mestám a obciam
 • MKDS sa inštalujú v miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, v miestach častých problematických situácií a pouličnej trestnej činnosti ako sú námestia, parky, nádražia, parkoviská
 • Inštalujú sa v miestach, kde sú koncentrované kultúrne, komerčné a spoločenské inštitúcie a tiež v miestach dopravných uzlov miest.

POPIS MKDS A TECHNICKÉ RIEŠENIA A ÚDAJE
Mestský kamerový dohliadací systém sa skladá z troch základných funkčných blokov

 • kamerové jednotky   -  snímacie prvky – kamery, ktoré sú zdrojom videosignálu
 • prenosové trasy alebo zariadenia  -  zaisťujú prenos videosignálu do miesta spracovania
 • monitorovacie a riadiace centrum  -  zaisťuje zobrazenie prípadne archivovanie videosignálu.

 

KAMEROVÉ JEDNOTKY A ZOSTAVY

 • Použité kamery v systéme MKDS sú spolu s objektívmi a príslušenstvom najdôležitejším prvkom, ktorý limituje kvalitu zobrazenia celého systému
 • Výsledkom spojenia modernej elektroniky, digitálneho spracovania signálu a špičkovej optiky je rada kompaktných a odolných kamier pre vonkajšie použitie
 • Čiernobiele kamery ponúkajú ekonomické riešenie, použitie farebných kamier vnáša do sledovacieho reťazca ďalší rozmer a rozhodujúcou mierou prispieva ku spoľahlivej identifikácii sledovaného objektu a osôb
 • Pre jednoduchú inštaláciu sú určené kamery s integrovanými objektívmi typu "plug and play" umiestnené v estetických vyhrievaných krytoch
 • Kamerové zostavy sa ponúkajú s prepínaním režimu čiernobiely/farebný, čiže režim deň/noc
 • Kvalitu systému ovplyvňuje objektív - najvhodnejší je varifokálny objektív s automatickým ovládaním clony, vybavený motorzoomom, kde je možné diaľkovo meniť tak ohniskovú vzdialenosť, ako aj úroveň otvorenia clony či ostrosť snímanej scény

SK – SPIN s.r.o.  DODÁVA  KAMEROVÉ  ZOSTAVY

 • G3 - AutoDome kamery 3. generácie
 • Kompaktné auto-dome kamery - PELCO SPECTRA III
 • Individuálne technické riešenie pre špeciálne požiadavky
   

PRENOSOVÉ TRASY ALEBO ZARIADENIA

 • Prenosová trasa zaisťuje prenos videosignálu do miesta spracovania
 • Pre prenos signálu v MKDS je využívané vedenie metalické, optické alebo bezdrôtový systém
 • Pri bezdrôtovom prenose je možný variant prenosu videosignálu a riadiacich signálov oddelene

PRENOS VIDEOSIGNÁLU – OPTICKÉ VLÁKNA
Prenos po optickom vlákne už v súčasnosti začína byť obvyklou možnosťou, pretože telefónne optické vedenia bývajú zvyčajne budované s dostatočnou rezervou.

PRENOS VIDEOSIGNÁLU – METALICKÉ
Ponúka sa využitie nasledujúcich vedení, napr. telekomunikačných vedení, po linkách ISDN, rozvodov káblovej televízie
Nesymetrické vedenia (koaxiálny kábel) - po tomto vedení je možné prenášať súčasne videosignál i ovládací dátový signál
Vedenia symetrické, t.j. po tvistovanom páre, ktoré umožňujú prenos signálu na väčšie vzdialenosti ako prenos realizovaný po koaxiálnom kábli, obvykle sú použité dva páry vedení,  jeden prenos videosignálu a druhý pre prenos riadiacich signálov.

PRENOS VIDEOSIGNÁLU – BEZDRÔTOVÝ PRENOS
Prenos videosignálov je právne prípustný i pomocou bezdrôtového systému
Využíva sa mikrovlnné pásmo jednotiek GHz, ktoré má lepšie smerové účinky ako pásma využívajúce nižšie frekvencie. Tým je zaistené minimálne riziko rušenia od zariadení pracujúcich na blízkom kmitočte
Jedná sa o voľné kmitočtové pásmo zdieľané viacerými užívateľmi na základe zásad generálnych licencií Slovenského telekomunikačného úradu
U bezdrôtových prenosov to predpokladá použitie duplexných (obojstranne komunikujúcich) zariadení s možnosťou modulácie dát na prenosovú frekvenciu alebo využitie samostatného kanála
Výhodnejšie je však využitie kmitočtových pásiem vyhradených pre diaľkové ovládanie dát pomocou tzv. rádiomodemov, ktoré sú umiestnené na centrálnej stanici  (v blízkosti monitorovacieho centra), prípadne na retranslačnej stanici a na každej koncovej stanici t.j. u jednotlivých kamerových jednotiek. Na centrálnej stanici bude umiestnený iba jeden rádiomodem so všesmerovou anténou.

 

 MONITOROVACIE A RIADIACE CENTRUM

 • Monitorovacie a riadiace pracovisko slúži k spracovaniu a vyhodnoteniu prenášaných videosignálov, prípadne k archivácii videosignálu na záznamovom zariadení
 • Monitory môžu zobrazovať jeden obraz alebo prostredníctvom multiplexných zariadení i viac obrazov tzv. multiscreen
 • Možno nainštalovať sekvenčné prepínače a kvadrátory pre najjednoduchšie sledovacie okruhy - v nastaviteľných intervaloch prepínajú na monitore obraz z jednotlivých kamier, pre zobrazenie štyroch záberov súčasne na jednom monitore slúžia digitálne kvadrátory v čiernobielom i farebnom prevedení
 • Ďalšou možnosťou je použitie digitálneho programovateľného multiplexora, umožňujúceho záznam obrazu z niekoľkých kamier na jeden videorekordér, sú dodávané vo farebných i čiernobielych verziách, v duplexnom i simplexnom prevedení, s možnosťou ovládať kamery a videorekordéry z klávesníc alebo osobného počítača
 • K zvýšeniu účinnosti kamerových systémov napomáhajú digitálne detektory aktivity. Ukladajú do pamäte snímky z jednej alebo viac kamier a porovnávajú ju s nasledujúcimi zábermi. Pri zistení užívateľom definovanej odchýlky vyvolávajú alarm, ktorý je možné ďalej prenášať do rôznych častí
 • Ďalšie rozšírenie možností kompaktného kamerového systému ponúka rada príslušenstva - jednotka intercomu pre možnosť hlasovej komunikácie obsluhy systému s prichádzajúcim návštevníkom (podstatne kvalitnejšia obdoba "videovrátnika"), ovládacia jednotka, ktorá obsluhe umožňuje spínať ľubovoľné zariadenia, ako je elektromagnetický zámok, prídavné osvetlenie a pod.
   

PRÍNOS MKDS

 • Monitoring vybraných verejných priestranstiev a miest v mestách uľahčujúci vypátranie páchateľov priestupkov a trestných činov, umožňuje podchytenie podozrivého jednania v samotnom počiatku a jeho dokumentáciu
 • MKDS je opatrením tzv. sekundárnej prevencie, jedná sa o prevenciu situačnú a o prevenciu viktímnosti so zameraním sa na zníženie  frekvencie páchania priestupkov a trestných činov u rizikových skupín osôb, u osôb so sociálne patologickými javmi  a zredukujú sa príčiny kriminogénnych situácií
 • Odstrašujúci psychologický efekt na správaní sa občanov, vytvorenie bezpečných zón pre obyvateľov a pocitu bezpečia občanov

PODPORA PRODUKTOV, ZÁKAZNÍKOV, SERVIS FY SK – SPIN s.r.o.

 • Konzultácia a poradenstvo, kompletný návrh, projekcia a realizácia systémov MKDS, zaistenie nadväznosti na ďalšie riadiace systémy
 • Rekonštrukcia zastaraných alebo nevyhovujúcich systémov MKDS
 • Zaistenie kompletného servisu inštalovaných systémov MKDS formou servisných a  pravidelných prehliadok MKDS
Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty