Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Ochrana majetku a osôb

ZABEZPEČENIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

 • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • elektronické systémy kontroly vstupu, dochádzky a obchádzkové systémy (EKV)
 • napojenie poplachového výstupu na PCO

ZABEZPEČENIE VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

 • perimetrické (obvodové - vonkajšie) zabezpečovacie systémy (PERIMETRIA)

OSTATNÉ

 • elektronická ochrana tovaru
 • mechanické zabezpečovacie systémy (MZS)
 • elektrická požiarna signalizácia (EPS)

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ APLIKÁCIE

 • komplexné zabezpečenie objektov
 • mestské kamerové pozorovacie systémy (MKDS)
 • bezpečný dom a bezpečné pracovisko

ZABEZPEČENIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV OBJEKTOV
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY (EZS)
Komplexné zariadenie zložené z niekoľkých častí tvoriacich zabezpečovací reťazec – snímače, ústredne, prenosové prostriedky, signalizačné a ovládacie zariadenia. Systémy EZS monitorujú vstup neoprávnených osôb do priestorov, ktoré sú týmto zariadením strážené, a následne dávajú podnet k akcii polícii alebo strážnej službe; inštalácii predchádza spracovanie bezpečnostného posúdenia objektu, ktoré stanoví kritické miesta, vyhodnotí riziká, definuje žiadaný stupeň zabezpečenia a navrhne technické riešenie zabezpečenia, vrátane návrhu režimového opatrenia a fyzickej ochrany, následne je spracovaný projekt, a až potom nasleduje inštalácia zariadenia a uvedenie do trvalej prevádzky; súčasťou ponúkaných služieb spoločnosti je tiež vykonávať servis, revízie a kontroly týchto zariadení.

  Kamerové systémy už dnes netreba nejako zvlášť predstavovať. Ich využitie je veľmi široké od čisto bezpečnostných účelov až po sledovanie napr. výrobných technológií v priemysle. Nesmierne dôležitým aspektom optimálneho využitia týchto zariadení je vyhodnocovanie informácií z CCTV a reakcia obsluhy.
 
CCTV systémy (čiernobiele alebo farebné) tvoria:

 • kamery
 • monitory
 • videoprepínače
 • multiplexore
 • videomatice
 • záznamové zariadenia
 • prenosové cesty (metalické, optické)

prípadne audio časť, eventuálne ďalšie zariadenia a prístroje umožňujúce okrem iného napr. prepojenie s pultom centralizovanej ochrany a nevyhnutné príslušenstvo ako sú kamerové kryty, držiaky, otočné hlavice ku kamerám a pod.). Súčasné systémy umožňujú takmer neobmedzené ovládanie - lokálne alebo i vzdialené t.j. kombinovanie vstupných a výstupných zariadení, polohy, ostrenia, zoom kamier atď., videorekordéry, videosenzory a selektory, a pod. Súčasťou systému sú dnes už bežne používané digitálne záznamové zariadenia umožňujúce súčasne prevádzať záznam, prehliadať záznam, zálohovať záznam a ďalšie funkcie.

 

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU, DOCHÁDZKY A OBCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY (EKV)
Systémy kontroly vstupu riadi prístup osôb, resp. vozidiel do chránených priestorov alebo ku chráneným zariadeniam, prípadne informáciám, na základe pridelených prístupových práv. Tieto zariadenia umožňujú sledovať pohyb osôb v definovaných priestorových zónach.

 


Dochádzkové systémy slúžia na zhromaždenie informácií o čase a dôvode priechodu miestom kontroly a ich ďalšiemu spracovaniu s väzbou na spracovanie mzdovej agendy.
Ako nosiče informácií je možné podľa požiadavky a účelnosti použiť rôzne médiá: magnetické alebo čipové karty, kontaktné, indukčné alebo karty s infračerveným prenosom - bezkontaktné, a pod. Samostatnou kapitolou je biometria.
Technicom dodáva komplexy zariadení EKV na základe individuálnych požiadaviek zákazníka.

ZABEZPEČENIE VONKAJŠÍCH PRIESTOROV
Perimetrické - obvodové - vonkajšie - zabezpečovacie systémy - PERIMETRIA
PERIMETRIA - vonkajšia, obvodová ochrana, je špeciálna aplikácia technických, elektronických, prípadne elektronicko - mechanických vonkajších zabezpečovacích systémov.

 

CCTV - kamerové monitorovacie systémy - vo vonkajšom prevedení
EKV - elektronické vstupné systémy (vo vonkajšom prevedení)
MZS - mechanickézábrannésystémy - bezpečnostné oplotenie, brány, závory, turnikety

 

NAPÁJANIE POPLACHOVÉHO SIGNÁLU NA PCO
SK – SPIN s.r.o. ponúka integráciu a napojenie Vašich bezpečnostných systémov na pracovisko PCO (pult centralizovanej ochrany).  Služby PCO sú vykonávané s cieľom zabezpečiť komplexné služby - ochranu proti vlámaniu, pomoc v krízových situáciách (prepadnutie, zdravotné problémy atď.), ochranu proti požiaru. Napojenie systémov EZS, EPS, prípadne ďalších na PCO umožňuje zaistenie účinnejšieho zásahu.

MECHANICKÉ ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
Viď samostatnú časť webu - MECHANICKÉ ZÁBEZPEĆOVACIE SYSTÉMY

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)
Viď samostatnú časť webu - PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty