Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Protipožiarna ochrana

VÝZNAM PREZENTOVANÝCH ZARIADENÍ A SLUŽIEB
Ide o prostriedky a služby, ktorých hlavným významom je:

  • ochrana života a zdravia občanov pred požiarmi
  • ochrana majetku pred požiarmi

EPS  -  elektrická požiarna signalizácia je elektronické zariadenie, zaisťujúce včasnú a rýchlu identifikáciu a lokalizáciu vzniku požiaru významne napomáhajúcu pri ochrane majetku, zdravia a života
PDS -  plynový detekčný systém je elektronické zariadenie, zaisťujúce včasnú a rýchlu signalizáciu stanovených koncentrácií plynov, pár alebo kvapalín v kontrolovanom priestore (sledovanie dosiahnutia  stanovenej dolnej hranice výbušnosti, hygienických úrovní zdraviu škodlivých plynov apod.)
SHZ -  stabilné hasiace zariadenie je zariadenie, slúžiace k bezprostrednému použitiu pri vzniku požiaru, pre likvidáciu zahorenia v kritickom mieste či ploche
LHZ-    lokálne hasiace systémy 
SDS- špeciálne detekčné a nasávajúce systémy   
PROTIPOŽIARNE DVERE, UZÁVERY A SYSTÉMY OBMEDZUJÚCE ŠÍRENIE OHŇA A DYMU - úpravy zamedzujúce šíreniu ohňa a dymu v priestoroch a špárach budov a stavebných komplexov  
EVAKUAČNÝ ROZHLAS - je systém, ktorý v spolupráci s elektrickou požiarnou signalizáciou EPS automaticky či poloautomaticky riadi evakuáciu osôb zo zabezpečeného objektu pri vzniku požiarneho poplachu

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty