Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Elektrická požiarna signalizácia

spin

 • Systémy EPS zaisťujú včasnú a rýchlu identifikáciu a lokalizáciu vzniku požiaru
 • Nasadením systému EPS je možné predísť rozšíreniu požiaru a zabrániť tak vzniku veľkých materiálových strát a v horších prípadoch i ohrozenia životov
 • Systémy EPS je možné začleniť do integrovaných systémov ochrany majetku, osôb a do bezpečnostných a havarijných systémov
 • Systém EPS tvoria
  • hlásiče
  • vyhodnocovacia ústredňa
  • koncové a prípadne ovládané zariadenia
 • Systém EPS informuje užívateľa o vzniku požiaru - akustickou a optickou signalizáciou v objekte alebo pomocou diaľkového prenosu signalizácie na stanovisko pultu centrálnej ochrany (PCO).

spin
HLÁSIČE EPS

 • Hlásiče – detektory - systému EPS pracujú na rôznych fyzikálnych princípoch, vyhodnocujúce optické, ionizačné alebo teplotné parametre prostredia, v ktorom sú umiestnené
 • Detektory sú vybavené elektronikou riadenou procesorom, umožňujúcim eliminovať plané  poplachy
 • Detektory sú buď
  • neadresné, poplachové informácie, ktoré sa vyhodnocujú až v ústredni, alebo
  • adresné systémy, ktoré umožňujú presnú lokalizáciu adresovateľných hlásičov
 • K vrcholu súčasnej technológie patria tzv. analógové a procesovo diagnostické systémy EPS, kde hlásiče umožňujú monitorovať vlastnosti prostredia a konfigurovať podľa nich automaticky svoje parametre. Vyhodnocovanie poplachov prebieha priamo v jednotlivých hlásičoch. Inteligentné detektory sú konštruované tak, že umožňujú na základe špeciálne vyvinutých algoritmov spoľahlivo reagovať na všetky typy horúceho materiálu, poprípade určiť druh spaľovaného materiálu

spin
VYHODNOCOVACIA ÚSTREDŇA EPS

 • Ústredňa EPS umožňuje pripojenie požiarnych hlásičov systému a podľa naprogramovaných inštrukcií dáva užívateľovi informácie o mimoriadnych situáciách
 • Používajú sa digitálne-analógové adresné systémy, ktoré umožňujú rýchlu a prehľadnú orientáciu v systému
 • Digitálne adresovateľné systémy umožňujú pripojenie hlásičov po dvojlinkovom vedení
 • Pokiaľ dôjde k poruche linky v určitom mieste (porucha hlásiča, prerušenie vedenia), linka ostane v prevádzke, pretože je napájaná z obidvoch strán.
 • Systémy EPS pracujúce na báze digitálneho prenosu analógovej informácie medzi hlásičom a ústredňou a umožňujú prevádzať ústredni automatickú kontrolu zaprášenosti snímačov, kedy podľa nasnímaných hodnôt ústredňa nastavuje (vyrovnáva) jeho citlivosť. Po prekročení určitej hodnoty je nahlásená porucha na snímači a ten musí byť vyčistený
 • Ovládanie ústrední je prevádzané pomocou číselných klávesníc a displejov. Konfiguráciu systémov je možné prevádzať priamo z týchto klávesníc alebo z nadradeného konfiguračného počítača.

KONCOVÉ A OVLÁDANÉ ZARIADENIA EPS
Systém EPS informuje užívateľa o vzniku požiaru - akustickou a optickou signalizáciou v objekte v mieste s trvalou obsluhou (napr. vrátnica) alebo pomocou zariadenia diaľkového prenosu signalizácie na stanovisko pultu centrálnej ochrany (PCO) na operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru alebo závodného hasičského útvaru.

INTEGRÁCIA EPS DO BEZPEČNOSTNÝCH A HAVARIJNÝCH SYSTÉMOV OCHRANY MAJETKU, OSÔB

 • Systémy EPS môžu byť inštalované ako samostatné aplikácie alebo súčasti vyšších integrovaných systémov
 • Využíva sa grafické programové vybavenie umožňujúce veľmi rýchlu orientáciu v systéme a tým maximálne skrátenie doby zásahu od vzniku požiaru
 • Programovateľnými výstupmi ústredne je možné ovládať ďalšie požiarnotechnické zariadenia. Ovládanými zariadeniami môžu byť Stabilné hasiace zariadenia (SHZ), Protipožiarne KLAPKY a UZÁVERY, PROTIPOŽIARNE DVERE, KĽÚČOVÉ TREZORY. …
Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty