Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Projekčná činnosť

PROJEKCIA

  • bezpečnostné posúdenie
  • analýzy
  • posúdenie stavov a vypracovanie štúdií
  • vypracovanie projektov

BEZPEČNOSTNÉ POSÚDENIE, ANALÝZY, POSÚDENIE STAVOV
Jedná sa o vypracovanie posúdenia stavov objektov, odborných názorov a analýz, na základe ktorých predkladá SK – SPIN s.r.o. zákazníkovi  technicko - investične - ekonomické optimálne riešenie. Špecialisti firmy disponujú dostatočnými skúsenosťami, ktoré nadobudli jednak pri spracovaní projektových riešení a pri výkone autorských dozorov, jednak nepretržitým vzdelávaním sa v obore, a ktoré sú zárukou poskytovania profesionálnych služieb nielen firmám, ale i orgánom samosprávy a štátnej správy.

VYPRACOVANIE ŠTÚDIÍ A PROJEKTOV
Firma má dostatočnú kapacitu pre spracovávanie štúdií a technických riešení, zámerov, úvodných a prevádzacích projektov, dokumentáciou skutočného prevedenia. Všeobecne pre prácu projekčného oddelenia a realizáciu platí, že dokumentácia je spracovávaná obmedzeným okruhom  pracovníkov a  neprístupne  uložená  v archíve spoločnosti. Všetci pracovníci, podieľajúci sa na projektovej dokumentácii, montáži a servise sú preverení z hľadiska ich občianskej bezúhonnosti. 

  ŠPECIÁLNE REŽIMY NASADENIA
Všetky aplikácie systémov a zariadení, ktoré sú súčasťou sortimentu služieb spoločnosti, dokáže SK – SPIN s.r.o realizovať i v špeciálnych režimoch nasadenia

Všetky inštalácie prebiehajú pri rešpektovaní regúl pre všetky fázy realizácie akcií:

  • bezpečnostné posúdenie objektov, požiarno-bezpečnostné riešenia, a pod.
  • konkrétna ponuka, prípadne vyhotovenie predbežnej štúdie
  • realizačná projektová dokumentácia
  • realizácia
  • servis a revízia

Všetka činnosť je prevádzaná v súlade s platnými technickými i legislatívnymi pravidlami, vzťahujúcimi sa k danej problematike a pri korektnej spolupráci so všetkými zúčastnenými štátnymi či súkromnými subjektmi, ktoré majú  k tejto problematike vzťah (zo štátnych subjektov to sú predovšetkým Polícia SR, Hasičský záchranný zbor, poisťovne, atď.).

 

Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty