Úvod Tlačivá Profil firmy Obchodné oddelenie Referencie Kontakty
Ďaľšie produkty
Projekčná činnosť
Bezpečnostné systémy
Protipožiana ochrana
Kvalifikácia
Politika firmy EMS
Politika firmy BOZP

Profil firmy

SK – SPIN s.r.o. – spoločnosť je poskytovateľom komplexných služieb v oblasti komunikačných a bezpečnostných systémov.

Ponuku firmy tvorí:

 • poradenská a odborná činnosť, bezpečnostné posúdenie, analýzy
 • vypracovanie štúdií a projektov
 • komplexné dodávky a montáže
 • servis a revízia

v oblastiach:

KOMUNIKAČNÉ   SYSTÉMY    
 • konvergované komunikačné systémy - hlasové, dátové a multimediálne systémy
 • telefónne ústredne, IP telefón, resp. VoIP
 • dátové siete - štrukturované kabeláže
 • vizualizačné a prehľadové SW nadstavby, centralizované riadenie bezpečnostných systémov
 • intercomy, videointercomy, domáce telefóny, videovrátnik
 • ozvučovacie systémy, objektové, miestne, evakuačné rozhlasy
OCHRANA MAJETKU A OSÔB
 • elektronické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • elektronické systémy kontroly vstupu, dochádzky a obchádzkové systémy (EKV)
 • perimetrické (obvodové – vonkajšie) zabezpečovacie systémy (PERIMETRIA)
 • napojovanie na pult centrálnej ochrany (PCO)
 • mechanické zabezpečovacie systémy bezpečnostná a protislnečná fólia (MZS)
PROTIPOŽIARNA OCHRANA
 • elektrická požiarna signalizácia
 • systém detekcie plynu
 • protipožiarne dvere, uzávery a systémy obmedzujúce šírenie ohňa a dymu

SERVIS, REVÍZIA  A ŠKOLENIE

 • servis a revízia 
 • stavebná údržba
 • školenie

Informácie o spoločnosti
obchodné meno:                        SK – SPIN s.r.o.
adresa sídla spoločnosti:             Rákoš 9385/7, 960 01  Zvolen    
IČO:                                          44536551
DIČ:                                          2022726882
IČ DPH:                                     SK2022726882
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka: 15760/S


Spoločnosť SK – SPIN s.r.o. bola založená ako čisto slovenský, súkromný podnikateľský subjekt s obchodnou orientáciou na vývoj, výrobu a montáž zabezpečovacích systémov.

KOMPLEXNOSŤ
Počas doby svojho pôsobenia sa spoločnosť SK – SPIN s.r.o. vyprofilovala ako dodávateľ komplexných služieb v oblasti projekcie, realizácie a servisu slaboprúdových bezpečnostných a telekomunikačných systémov.
Veľký dôraz sa pritom kladie práve na uvedenú komplexnosť, za ktorej najzásadnejšiu prednosť považuje manažment firmy možnosť realizácie viacej druhov technológií jedným subjektom, ktoré umožňujú lepšiu koordináciu, organizačnú a stavebnú previazanosť a v konečnom efekte zníženie nákladov pre investorov.
Firma SK – SPIN s.r.o má skúsených pracovníkov (kvalifikovaní montážni pracovníci, projektanti) a ponúka komplexné služby zahrňujúce od posúdenia stavu cez ponuku, spracovanie projektu, vlastnú dodávku a inštaláciu zariadenia, až po servis a revíziu zabezpečovacích systémov.

POISTENIE ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ ČINNOSŤOU FIRMY
POISTENIE
V rámci poskytovania kvalitných a garantovaných služieb uzatvorila spoločnosť SK – SPIN s.r.o. zmluvu na poistenie podnikateľov. Táto zmluva na poistenie podnikateľov rieši zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.

TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ FIRMY
Zákazky firma realizuje po celom území SR.

REŽIM PRÁCE S INFORMÁCIAMI - REŽIM UTAJENIA - POTVRDENIE VYDANÉ NBÚ
Všetky činnosti vo firme, týkajúce sa bezpečnostných systémov podliehajú stanovenému režimu diskrétnosti. Dokumentácie sú spracované obmedzeným okruhom pracovníkov a neprístupne uložené v archíve spoločnosti. Po dohode je všetka dokumentácia poskytnutá objednávateľovi. Všetci pracovníci, podieľajúci sa na vypracovávaní projektovej dokumentácie, montáží i servise sú preverení z hľadiska ich občianskej bezúhonnosti.
Pre režim utajenia platí zvláštna legislatíva tak z hľadiska rozhodnutia kedy má byť takýto režim uplatnený, tak i pre samotné uplatnenie.

   
Úvod | Tlačivá | Profil firmy | Obchodné oddelenie | Referencie | Kontakty